Sunday, May 15, 2011

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Senarai Dokumen-Dokumen Sokongan yang perlu disediakan untuk Permohonan BaruPerniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (R.O.B)
(Sole Proprietor / Enterprise / Partnership
)1- Salinan Kad pengenalan Pemilik

2- Salinan Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini

3- Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)
   a) Borang D
   b) Borang Maklumat perniagaan
   c) Borang maklumat pemilik

4- Borang perincian bank tentang akaun syarikat yang di sahkan oleh pihak bank

5- Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat  yang telah disetem

6- Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
Syarikat Sdn Bhd (R.O.C)1-Salinan Kad Pengenalan semua ahli lembaga pengarah syarikat

2- Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)

3- Borang pindah milik saham (borang 32A) yang dimatikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)

4- Memorandum And Articles Of Association (MAA) atau Borang 13

5- Salinan Borang 44

6- Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun

7- Resolusi Lembaga Pengarah  mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank

8- Salinan Penyata Akaun Bank Syarikat terkini

9- Borang perincian bank tentang akaun syarikat yang di sahkan oleh pihak bank

10 -Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini & Resit Pembayaran KWSP

11- Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem

12- Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

R.O.S  Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan1- Salinan kad pengenalan semua ahli lembaga pengarah

2- Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5- Salinan Penyata akaun bank terkini

6- Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank

7- Borang perincian bank tentang akaun syarikat yang di sahkan oleh pihak bank

8- Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.

9-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem

10-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

No comments:

Post a Comment