Monday, February 7, 2011

Dokumen Untuk Mohon Status Bumiputera

(R.O.B) Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian1- Salinan Kad pengenalan Pemilik

2- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

3- Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)
   a) Borang D
   b) Borang Maklumat perniagaan
   c) Borang maklumat pemilik

4- Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank

5- Peta Lakar ke premis/pejabat

6- Surat Akuan Bersumpah Pengusaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)

7- Carta organisasi syarikat

8- Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat  yang telah disetem


9- Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
10.Borang A KWSP ntuk 3 Bulan dan Resit bayaran.
(
R.O.C) Syarikat Sdn Bhd

1- Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)

2- Borang Pindah milik saham (Form 32A) yang telah di matikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)

3- Memorandum And Articles Of Association (MAA)

4- Salinan Borang 44 atau Borang 13

5- Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun

6- Resolusi Lembaga Pengarah  mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank

7- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

8- Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank

9 -Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini

10- Surat Akuan Bersumpah Pengusaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)

11- Peta Lakar ke pejabat/premis

12- Carta organisasi Syarikat

13-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem

14-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
R.O.S  Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan1- Salinan kad pengenalan salah seorang ahli lembaga pengarah atau pengurus

2- Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5- Salinan Penyata akaun bank terkini

6- Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank

7- Borang perincian bank atau surat pengesahan bank mngenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank

8- Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.

9-Surat Akuan Bersumpah Penguasaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)

10- Peta Lakar ke pejabat/premis

11- Carta organisasi pertubuhan

12-Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem


13-Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

No comments:

Post a Comment